TradePro
Valdymo ir buhalterinės apskaitos sistema

Valdymo ir buhalterinės apskaitos sistema „TradePro“ skirta įvairaus dydžio ir veiklos įmonėms – nuo nedidelių uždarųjų akcinių bendrovių iki stambių įmonių. Tai sistema, apimanti buhalterinę, finansinę ir verslo valdymo apskaitą. Sistema turi modulinę struktūra, kuri suteikia galimybę įsigyti tik būtinus modulius.

Trade Pro – tai kompiuterinė apskaitos programa, pritaikyta Windows sistemai.
Programa apima įmonės pirkimų ir pardavimų apskaitą, sandėliuojamų žaliavų ir prekių aktualių kiekių palaikymą, ilgalaikio turto apskaitą, gautinų ir mokėtinų skolų apskaitą, apskaitos žurnalų tvarkymą, finansinės atskaitomybės formų sudarymą, bei veiklos valdymo analizę.
Programa neriboja apskaitomų įmonių ir padalinių skaičiaus, todėl atlikus ūkinės veiklos apskaitą, vartotojas gauna tiek kiekvieno padalinio rezultatus, tiek bendrus.
Ši apskaitos sistema dirba su bet kokiu sąskaitų planu – pavyzdiniu, biudžetinių įstaigų, užsienio valstybių. Mūsų programos įdiegtos gamybinėse įmonės, didmeninės ir mažmeninės prekybos, paslaugų apskaitoje

išsisaugoti produktą atmintyje
arba užklauskite kainos projektų vadovo

MODULIAI

 

 Išorinės operacijos Kontrahentai, pirkimai, grąžinimai iš pirkėjų, krovinio važtaraščiai, pardavimai, grąžinimai tiekėjams, S/F spausdinimas
 Vidinės operacijos Prekių administravimas, vidinis judėjimas, nurašymai, perkainavai, pradinių prekių likučių pajamavimas
 Gamybos operacijos Specifikacijos, gamybos operacijos, papildomų išlaidų paskirstymo operacijos
 Administravimas Vartotojai, vartotojų profiliai, įmonės struktūra, įmonės rekvizitai, nustatymai, kontrahentų šalinimas, darbinio laikotarpio nustatymas
 Pagrindiniai žinynai Prekių kodifikatorius, analitinis klasifikatorius, miestai/prekybos zonos, kontrahentų grupės, kontrahentai, mokėjimo būdai, vairuotojai, agentai, matavimo vienetai, nurašymo priežastys, apskaitos dokumentų blankų rinkinys
 Griežtos atskaitomybės blankų apskaita Atsakingi asmenys, sąskaitos-faktūros, kasos pajamų orderiai
 POS’ai Administravimas, kasininkai, kasos aparatai, mokesčiai, zetai, transakcijų registras, dienos uždarymo operacijos
 Deklaracijos
 Atsiskaitymai Atsiskaitymai su tiekėjais ir pirkėjais
Atskaitingų asmenų apskaita
 Didžioji knyga buhalterinės operacijos pagal žurnalus, standartinės ataskaitų korespondencijos
finansinės atskaitomybės rengimas
 Prekybos analizė Materialinių vertybių judėjimo ataskaita, padalinių ataskaita, gamybos ir realizacijos analizė, prekių analitinis klasifikatorius, pirkimų analizė, prekių realizacijos analizė, nurašymo analizė, veiklos rezultatai, pagrindinių pardavimo rodiklių analizė, apyvartinės taros apskaita, ataskaita vairuotojams, prekybos tinklų kontrolė, prekybos tinklų formavimas, prekybos zonų kontrolė, gamybos (komplektavimo) analizė
 Mažmeninės prekybos analizė Analitinis klasifikatorius,pardavimai pagal valandas, veiklos analizė, materealinių vertybių judėjimo ataskaita
Inventorizacija Parduotuvės/sandėlio struktūra, inventorizacijos procesai
 Kortelių apskaita Kortelių naudotojai, S/F generavimas
 Autoservisas Kuro pardavimas pagal sumą;
 Restoranas Restorano valdymo programos licencija (valgiaraščio konstruktorius, pastabos prie užsakymo operacijų, darbuotojų teisės, gaminių kategorijų nustatymai, aptarnavimo vietos (staliukai)
Restorano nustatymai (gaminių grupės, meniu projektai, ataskaitos ir monitoringas)
Restorano kasos licencija
POS’ai (administravimas, kasininkai, kasos aparatai, mokesčiai, zetai, transakcijų registras, dienos uždarymo operacijos, parduotų prekių savikainos)
Administravimas (vartotojai, vartotojų profiliai, įmonės struktūra, įmonės rekvizitai, nustatymai, kontrahentų šalinimas, darbinio laikotarpio nustatymas)
Pagrindiniai žinynai: prekių kodifikatorius, analitinis klasifikatorius, miestai/prekybos zonos, kontrahentų grupės, kontrahentai, mokėjimo būdai, vairuotojai, agentai, matavimo vienetai, nurašymo priežastys, apskaitos dokumentų blankų rinkinys, valiutos
  Lojalumo programos Lojalumo schemų įvairovė
Lojalumo schemų siuntimas į nutolusius taškus yra nustatomas pagal pasirinktą laiko intervalą
Automatinis informacijos perdavimas į kasos aparatus
Kasos programos Administravimas: vartotojai, vartotojų profiliai, įmonės struktūra, įmonės rekvizitai, nustatymai, kontrahentų šalinimas, darbinio laikotarpio nustatymas
Pagrindiniai žinynai: prekių kodifikatorius, analitinis klasifikatorius, miestai/prekybos zonos, kontrahentų grupės, kontrahentai, mokėjimo būdai, vairuotojai, agentai, matavimo vienetai, nurašymo priežastys, apskaitos dokumentų blankų rinkinys, valiutos
POS’ai: administravimas, kasininkai, kasos aparatai, mokesčiai, zetai, transakcijų registras, dienos uždarymo operacijos, parduotų prekių savikainos nurašymas
Vidinės operacijos: prekių administravimas